TENTO ROK SA NÁM PODARILO VYZBIERAŤ 2545,46€.
TIETO PENIAZE BUDÚ DAROVANÉ KOŠICKEJ NEMOCNICI. ĎAKUJEME! 

OD ROKU 1996 VÁM PRINÁŠAME RÔZNE EXHIBIČNÉ PODUJATIA, Z KTORÝCH MNOHÉ MAJÚ CHARITATÍVNE ZAMERANIE.

Our Latest